Team Paleo


Team Paleo

Det handler om kunnskap, lidenskap, service

De fleste i Team Paleo kan fortelle om ting som har formet dem til det de er i dag. Noen visste allerede som barn hva de ville mens hos andre har interessen for matkultur vokst frem etter hvert. Felles for dem alle er dedikasjonen og ønsket om stadig å utvikle seg slik at de kan gi gjestene minnerike kulinariske og sosiale opplevelser.

Profilbilde av Terje
Terje Christensen
Food & Beverage Manager
View Profile
x
Terje Christensen
Food & Beverage Manager

Terje Christensen

Peter Cabana
Peter Cabada
Head Chef
View Profile
x
Peter Cabada
Head Chef

Peter Cabada